Category: Uncategorized

Home > Nieuws > Uncategorized

Presentaties 14 november

november 29, 2018 by in category Uncategorized

Afgelopen 14 november vond op de KNVB Campus het event Scoren met Medezeggenschap plaats. Voor de organisatie was deze dag een groot succes, met veel deelnemers, inspirerende workshops, enthousiaste reacties en een leuke locatie. Wij hopen dat jullie ook een leuke en leerzame middag hebben gehad en hopen jullie wellicht volgend jaar weer te zien. […]

0 0 Read more

Diverse stadia van medezeggenschap en passende medezeggenschapsvormen

september 25, 2018 by in category Uncategorized

Medezeggenschap kan uiteenlopende vormen aannemen. De meeste organisaties starten als een klein, beginnend bedrijf. Inspraak van werknemers vindt in dat geval plaats in de wandelgangen of bij het koffiezetapparaat. Als de organisatie groeit, wordt de medezeggenschap steeds meer geformaliseerd. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is een ondernemer verplicht een ondernemingsraad in […]

0 0 Read more

Pensioenregelingen kennen al veel keuzevrijheid

september 6, 2018 by in category Uncategorized

De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Flexibiliteit in de inzet van arbeid en flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden. Dat geldt zeker voor die belangrijke arbeidsvoorwaarde pensioen. Pensioenregelingen moeten meer keuzevrijheid bieden, zo wordt er vaak geroepen en geschreven. Weinig mensen weten echter dat de huidige pensioenregelingen al veel keuzemogelijkheden bieden. Veel meer dan ze zouden verwachten. […]

0 0 Read more

Medezeggenschap, denk aan de flexwerker!

juni 18, 2018 by in category Uncategorized

Ruim een derde van de totale beroepsbevolking is werkzaam als flexwerker. Flexwerkers zijn echter vaak slechts in beperkte mate betrokken bij de medezeggenschap. De OR heeft hierin een belangrijke rol. Hoe kan de OR ervoor zorgen dat de belangen van flexwerkers ook behartigd worden? Een baan voor het leven is niet meer van deze tijd. […]

0 0 Read more