Home > Programma

Programma 2018

Het programma van Scoren met medezeggenschap 2018

 • 11:00-12:00

  Rondleiding (optioneel, alleen voor geïnteresseerden)

 • 12:00-13:00

  Ontvangst + lunch

 • 13:00

  Opening door Thijs Homan

 • 13:15-13:30

  Medezeggenschap in Beweging door Linda van der Heide, directeur Urban Life Health Centre

 • 13:30-14:30

  Plenaire sessie geleid door Thijs Homan, incl. tafeldiscussie

 • 14:30-14:45

  Pauze incl. markt

 • 14:45-15:30

  Workshop

 • 15:30-15:45

  Pauze incl. markt

 • 15:45-16:30

  Workshop

 • 16:30-16:45

  Pauze incl. markt

 • 16:45-17:30

  Plenaire afsluiting

 • 17:30-18:00

  Borrel

Inspiratie in één middag

Montae, WissemaGroup en De Voort Advocaten bundelen hun krachten en organiseren op 14 november de inspiratiesessie voor ondernemingsraden, RvB-leden, RvC-leden en ambtelijk secretarissen: “Scoren met medezeggenschap!” In één middag ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in medezeggenschapsland en van innovatieve vormen van samenwerking. Wij hebben twee constructieve dwarsdenkers uitgenodigd om je op nieuwe gedachten te brengen.

Net als vorig jaar, neemt Thijs Homan u mee in de toekomst van medezeggenschap. Thijs is een inspirerende spreker en een pionier op het gebied van verandering.

Workshops

Montae, WissemaGroup en De Voort Advocaten verzorgen workshops met als onderwerpen:

 • De ondernemingsraad als beweging, de medezeggenschap kent zijn eigen kracht niet.
  • Traditioneel volgt medezeggenschap de zeggenschap; dat is voor sommige ondernemingsraden niet meer goed genoeg: zij hebben de ambitie zelf de organisatie in beweging te brengen.Het krachtenveld rondom organisaties schuift. Aandeelhouders zijn activistisch geworden, de beloning van bestuurders roept discussies op en de groei van de cao-lonen staat al jaren stil. In veel organisaties loopt de werkdruk steeds verder op. Medewerkers willen meer uit hun werk halen, meer van zichzelf in hun werk kunnen leggen.Het schuivend krachtenveld is voor een aantal ondernemingsraden aanleiding om niet langer af te wachten maar zelf het roer in handen te nemen.WissemaGroup schetst in zijn workshop hoe je als ondernemingsraad een beweging in je organisatie tot stand kunt brengen. Zo kan de ondernemingsraad actuele vraagstukken aan de orde stellen en sturen naar een oplossing. De workshop biedt handvatten voor de praktijk en de do’s en don’ts aan de hand van voorbeelden van ondernemingsraden.
 • Medezeggenschap: Beweeg mee!
  • Flexibele medezeggenschapsvormen binnen en buiten de kaders van de Wet op de ondernemingsradenDe WOR dateert uit 1950, in een tijd dat ondernemingen nog een eenvoudige structuur kenden, en geen deel uitmaakten van een groter geheel. Organisaties zijn echter volop in beweging, de structuren worden steeds complexer en het aantal flexibele arbeidskrachten is explosief gestegen. De medezeggenschap staat voor een uitdaging. Hoe kunnen ondernemingsraden bijvoorbeeld alle belanghebbenden bij de medezeggenschap betrekken en hoe kan hij betekenisvol invloed blijven uitoefenen?In een interactieve workshop bespreken Joost van Mierlo en Manouk Milbou van De Voort Advocaten | Mediators aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe uw ondernemingsraad kan meebewegen met deze ontwikkelingen. Zij bekijken samen met u welke (juridische) mogelijkheden er zijn binnen én buiten de kaders van de Wet op de ondernemingsraden.
 • Eigen keuze in pensioen.
  • Onbekend maakt onbemind. Dat geldt zeker voor een aantal individuele keuzemogelijkheden in de pensioenregeling. Hoog/Laag constructies, deeltijdpensioen en het uitruilen van pensioen zijn prima instrumenten om het pensioen meer naar eigen inzicht in te richten. Maar, wat houden deze termen in? En wat betekent dit voor de hoogte van het pensioen?  In hoeverre is het argument van werkgevers dat “er voor medewerkers niets te kiezen valt’’ en het pensioensysteem niet meer van deze tijd is, reëel? In deze workshop kijken we naar de mogelijkheden om pensioen meer individueel te maken.

Locatie KNVB Campus

De gloednieuwe KNVB Campus bij Zeist is de plek waar je op 14 november wilt zijn. Je kunt zelf de campus verkennen door je in te schrijven voor een rondleiding. Begin de middag met een energizing lunch en ontvang aan het eind van de middag een leuke goodie bag!