Op 18 mei vond onze eerste editie van Scoren met Medezeggenschap plaats in Zeist bij de KNVB Campus. Wij kijken met veel plezier terug op deze inspiratiemiddag! Houd deze website in de gaten want volgend jaar zal de tweede Scoren met Medezeggenschap middag georganiseerd worden. Ben je er niet bij geweest maar wil je wel een impressie van de dag krijgen? Bekijk dan de presentaties die deze dag gegeven zijn. Deze kun je hier bekijken:

Graag tot volgend jaar!

Montae, WissemaGroup en De Voort • De sectie medezeggenschapsrecht van De Voort Advocaten | Mediators behoort met 10 advocaten sinds jaar en dag tot de grootste dienstverleners op medezeggenschapsgebied in Nederland.

  Onze advocaten begeleiden en ondersteunen medezeggenschapsorganen, maar ook directies die met medezeggenschap worden geconfronteerd. Daarbij gaat het onder meer om het ondersteunen bij advies- of instemmingstrajecten, het ontwikkelen van medezeggenschapsstructuren, het opstellen van ondernemingsovereenkomsten en het maken c.q. beoordelen van sociale plannen. Wanneer nodig voeren onze advocaten procedures bij de Ondernemingskamer, de kantonrechter of bij een commissie zoals LAAC.

  De sectie opereert zowel in de private als in de publieke sector. Onze advocaten kijken niet alleen naar juridische aspecten, maar zij brengen ook de strategische en procesmatige onderdelen in kaart. Er wordt regelmatig interdisciplinair samengewerkt, bijvoorbeeld met organisatieadviseurs, OR-trainers, pensioenspecialisten en fiscalisten. De leidraad is steeds: korte lijnen en heldere, praktische adviezen. • WissemaGroup brengt verandering

  WissemaGroup adviseert organisaties en mensen in organisaties. Het doel is u, uw collega's en uw onderneming of instelling te laten excelleren. WissemaGroup geeft u een strategisch perspectief, een route naar succes in een veeleisende, dynamische omgeving.

  WissemaGroup mobiliseert en verbindt

  Klanten, medewerkers, ketenpartners en stakeholders zijn onmisbare schakels voor verandering. Zij kunnen richting en vaart geven. WissemaGroup helpt u alle spelers te betrekken, hen uit te dagen en ieders inbreng te regisseren. Zo bouwt u aan een transparante, enthousiasmerende en besluitvaardige organisatie. Een organisatie waar mensen er toe doen!

  WissemaGroup adviseert ondernemingsraden

  Medezeggenschap is hot! Participatie zorgt voor draagvlak en kwaliteit in het nieuwe organiseren. WissemaGroup kan u van dienst zijn als u als bestuurder of OR invulling wilt geven aan moderne medezeggenschap.

  WissemaGroup helpt ondernemingsraden hun team en medezeggenschapswerk vorm te geven, verzorgt trainingen in samenwerkings- en medezeggenschapsvaardigheden en ondersteunt (en verzorgt ook wel projectleiding) bij ingewikkelde adviesprocessen zoals over fusies, overnames en outsourcing. • Montae is de pensioenadviseur voor ondernemingsraden.

  Als lid van een ondernemingsraad kunt u te maken krijgen met een instemmingsverzoek over uw pensioenregeling.

  In de praktijk zien wij dat veel werkgevers bij pensioenregelingen uitgaan van een ‘beschikbaar pensioenbudget’. Bij de huidige lage rentestand levert dit bij contractverlenging de nodige vragen op:

 • Krijgen we met de huidige pensioenregeling nog wel het beste pensioen voor onze premie?
 • Wegen de kosten van de garanties nog op tegen de ‘opbrengsten’ van de garanties?
 • Is de huidige pensioenuitvoerder/verzekeraar nog wel de juiste?
 • Is het Algemeen Pensioenfonds mogelijk een goed alternatief voor ons?
 • Eén punt is duidelijk: pensioen is de laatste jaren eerder complexer dan gemakkelijker geworden. Montae helpt regelmatig ondernemingsraden bij het begrijpen van de voorstellen die zij van een werkgever krijgen. Om in te kunnen stemmen met een wijzigingsvoorstel van de werkgever moet u als OR begrijpen wat er voorgesteld wordt en begrijpen wat de consequenties zijn.


Praktisch

 • Datum: mei 2018
 • Tijd: wordt nog bekend gemaakt
       

Algemene informatie

Onderstaande informatie gaat over Scoren met medezeggenschap 2017, welke gehouden werd op 18 mei.

Inspiratie in één middag

Montae, WissemaGroup en De Voort Advocaten bundelen hun krachten en organiseren op 18 mei de inspiratiesessie voor ondernemingsraden, RvB-leden, RvC-leden en ambtelijk secretarissen: "Scoren met medezeggenschap!" In één middag ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in medezeggenschapsland en van innovatieve vormen van samenwerking.

Inspirerende sprekers

Wij hebben twee constructieve dwarsdenkers uitgenodigd om je op nieuwe gedachten te brengen. Thijs Homan en Jo Weerts nemen je mee in de toekomst van medezeggenschap. Beiden zijn pioniers op het gebied van verandering en zijn inspirerende sprekers.

Workshops

Montae, WissemaGroup en De Voort Advocaten verzorgen workshops met als onderwerpen:
 • De driehoek voorbij: medezeggenschap is van ons allemaal!
 • De OR bij de rechter, het begint met een goede warming-up!
 • Pensioenleeftijd in beweging: Het speelveld van de OR
 • Locatie KNVB Campus

  De gloednieuwe KNVB Campus bij Zeist is de plek waar je op 18 mei wilt zijn. Je kunt zelf de campus verkennen door je in te schrijven voor een rondleiding. Begin de middag met een energizing lunch en ontvang aan het eind van de middag een leuke goodie bag!


  Programma


  Dit was het programma van Scoren met medezeggenschap 2017

  • 12:15

   Inloop

   Inloop en energizing lunch
  • 13:00

   Opening door de dagvoorzitter

   Opening door Chris van Nijnatten, Senior Persvoorlichter, Communicatieadviseur Directie bij de KNVB

  • 13:05

   Chris van Nijnatten

   Opening door Chris van Nijnatten, Senior Persvoorlichter, Communicatieadviseur Directie bij de KNVB

  • 13:15

   Spreker 1

   Spreker 1: Thijs Homan

   Activerende presentatie over Organisaties en Veranderingen: wat werkt wel en hoe kan de MZ daarin een rol spelen? door Prof. dr. Thijs Homan, Implementation and Change Management, Open Universiteit. Bekend van boeken zoals Organisatiedynamica en het boek Etcetera Principe.

  • 14:00

   Break (zaal ombouwen)

   U wordt ontvangen met koffie
  • 14:20

   Workshops

   Workshop 1: De driehoek voorbij: medezeggenschap is van ons allemaal!

   We leven in een veranderend tijdperk in plaats van een tijdperk vol veranderingen. Koers vinden in de dynamische omgeving is een enorme uitdaging. Succesvolle organisaties verlaten de starre rolverdeling tussen bestuurder, medezeggenschap en toezichthouder. Ze stimuleren en mobiliseren ideeën en initiatieven, kennis en ervaring van alle betrokkenen in hun ecosysteem. Voorbij de gouden driehoek kunnen klanten, medewerkers, en keten- en netwerkpartners helpen de cruciale stappen naar de toekomst te zetten. Dat leidt tot creatieve en kwalitatieve oplossingen en tot veelzijdig commitment: de toekomst is van ons allemaal. In de workshop delen we graag onze ideeën met de deelnemers en ook tips en handvatten voor de praktijk van bestuurders en medezeggenschappers.

   Workshop 2: De OR bij de rechter, het begint met een goede warming-up!

   Als de spanning tussen bestuurder en ondernemingsraad oploopt, moet de raad er rekening mee houden dat de rechter er uiteindelijk aan te pas zou kunnen komen. Een goede voorbereiding op dat ‘duel’ kan bepalend zijn voor het resultaat. Hoe ziet zo‘n voorbereiding er uit, wat komt er zoal bij kijken? Deze en andere vragen staan centraal in deze workshop.

   Workshop 3: Pensioenleeftijd in beweging: Het speelveld van de OR

   En andere aandachtspunten voor de ondernemingsraad bij wijzigingen van pensioenregelingen.

   Op 1 januari 2018 is de fiscale pensioenleeftijd 68 jaar. Dat betekent dat (bijna) alle pensioenregelingen aangepast moeten worden. Wat betekent deze wijziging, wat betekent dit voor onze pensioenregeling en waar moeten we op letten als Ondernemingsraad? Is er een vrijval van kosten en hoe moeten doet u met de vrijval van kosten en welke zeggenschap heeft de Ondernemingsraad? Dat zijn zomaar een aantal vragen. De belangrijkste vraag voor u is: wat betekent dit alles voor mij als werkgever en mijn medewerkers? Montae geeft u graag de antwoorden op al deze vragen Tijdens de workshop wordt u een handige checklist aangereikt waarin de belangrijkste aandachtspunten voor u als Ondernemingsraad op een rij zijn gezet. Een workshop waarvan u straks zegt: goed dat ik erbij was!

   15:30

   Break (zaal ombouwen)

   Even een korte pauze
  • 15:45

   Spreker 2

   Spreker 2: Jo Weerts

   ‘Wie de spelregels kent, komt niet buitenspel te staan’. De Ondernemingsraad krijgt in de nieuwe Arbowet (1 juli 2017) een grotere rol bij de arbodienstverlening en de preventie in de organisatie. De OR heeft nu alleen instemmingsrecht op het takenpakket van de preventiemedewerker. In de nieuwe Arbowet wordt het instemmingsrecht uitgebreid naar de concrete persoon en de positionering in de organisatie.

   Er komt verder een verplicht basispakket met betrekking tot de arbodienstverlening. Aangezien besluiten over de arbeidsomstandigheden, en dus ook de inhoud van het contract, vallen onder het instemmingsrecht heeft de ondernemingsraad hierin een belangrijke rol. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft verleden jaar de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ gepubliceert. De beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. Zo staat er welke gezondheidsgegevens van werknemers werkgevers mogen verwerken. De OR heeft sinds 1998 een expliciete rol bij de bescherming van de privacy op de werkplek, en dus ook de privacy van de zieke werknemer.

  • 16:30

   Plenaire discussie en afsluiting

   Wrap up en evaluatie van de middag.

   Heeft u zich opgegeven voor de Campus rondleiding? Dan kunt u aansluiten.

  • 17:00

   Borrel/rondleiding

   De rondleiding begint
  • 18:00

   Eind

   Eind. Iedereen ontvangt een goodiebag


  Aanmelden

  voor Scoren met medezeggenschap


  Locatie

  KNVB Campus, Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist

  Contact

  Heb je vragen of wil je meer informatie?

  Stuur dan een mail naar info@scorenmetmedezeggenschap.nl of bel met Lisette Nugteren op 06-52780439, of met Shirley Mathoera op 06-51514682